Menu

Tarieven en vergoeding

VERZEKERDE ZORG – BASISVERZEKERING

Wij bieden Mond-, Kaak- en Aangezicht chirurgische ingrepen aan welke over het algemeen onder de basisverzekering vallen (verzekerde zorg). Voorbeeld hiervan zijn verwijderen van tanden en (verstands-)kiezen, plaatsen van implantaten voor een klikgebit, pijnklachten (abcessen, afgebroken tanden of kiezen, kaakgewrichtsklachten), wortelpuntbehandelingen, behandeling van kinderen.

Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico €385,-. Het kan zijn dat u een vrijwillig hoger eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar. Het kan ook zijn dat u al (een deel) van uw eigen risico verbruikt heeft aan andere zorg, u betaalt dan nooit meer dan €385,- (of hoger als u hoger heeft afgesproken met uw verzekeraar).

MKA Kliniek Eindhoven heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract waardoor mogelijk een eigen bijdrage berekend wordt. Indien uw verzekeraar géén contract met ons heeft afgesloten, dan betaalt u bij ons ook niet meer dan bij een instelling met wie uw verzekeraar wel zorgcontracten heeft zoals het ziekenhuis. Bij ons hoeft u namelijk uw eigen bijdrage niet te betalen. Lees verder voor meer informatie.

ONVERZEKERDE ZORG

Wij bieden ook Mond-, Kaak- en Aangezicht chirurgische ingrepen welke niet onder de basisverzekering vallen (onverzekerde zorg). Voorbeelden hiervan zijn implantaten (anders dan voor klikgebit), botox, fillers en tandvleesbehandelingen.

Wij zullen dit altijd bij u aangeven en een begroting maken van de te verwachten kosten. Wij zullen deze behandelingen pas bij u uitvoeren na akkoord op deze begroting.

Het kan zijn dat u door middel van uw aanvullende zorg- of tandartsverzekering alsnog recht heeft op vergoeding van (een deel) van deze behandelingen zodat u niet alles zelf hoeft te betalen van deze onverzekerde zorg. Wij verzoeken facturen van onverzekerde zorg direct per pin na behandeling bij ons af te rekenen.

MACHTIGING

Voor sommige behandelingen dient uw zorgverzekeraar een machtiging af te geven voordat wij over kunnen gaan tot behandeling (tenzij u alles zelf wenst te betalen, dan kunnen wij u altijd behandelen). Voorbeeld hiervan is implantaten voor een klikgebit. Wij vragen deze machtiging na uw akkoord voor u aan. Indien nodig en waar mogelijk helpen wij ook uw eigen tandarts met de machtiging voor het klikgebit zelf.

Als u twijfelt of iets verzekerde of onverzekerde zorg is en/of een machtiging aangevraagd dient te worden; belt u ons dan gerust op.

TARIEVENLIJST

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid. Als u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde, krijgt u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed tot het maximaal verzekerde bedrag. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over vergoedingen. Meer informatie over kosten en vergoedingen vindt u op:

https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/

Klik hier voor de tarievenlijst 2023, vastgesteld door de NZa.

UW FACTUUR

Wij besteden ons factureringsproces uit aan Infomedics. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten op het aanbieden van de beste zorg voor u. Kijkt u voor meer informatie over Infomedics op www.infomedics.nl.

Infomedics logo

EIGEN BIJDRAGE VOOR VERZEKERDE ZORG

Afhankelijk van uw zorgpolis moet u bij zorgverleners met wie uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten een eigen bijdrage betalen. MKA Kliniek Eindhoven heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een zorgcontract. Wij willen niet dat u deze eigen bijdrage zelf betaalt en zullen deze aan u terugbetalen.

Dit traject kan op twee manieren verlopen.

1. Infomedics kan de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen en uw zorgverzekeraar koppelt exact naar Infomedics terug wat uw eigen bijdrage is, bijvoorbeeld bij VGZ. Wij zullen dan automatisch uw eigen bijdrage stopzetten zodat u hier geen verder omkijken naar heeft.

Soms moet u nog een deel van uw eigen risico betalen, hiervoor ontvangt u een nota van uw zorgverzekeraar.

2. Infomedics kan de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar en/of uw zorgverzekeraar vergoedt niet alles. U krijgt dan de nota van uw behandeling via Infomedics. Deze dient u ZELF in bij uw verzekeraar. Doe dit met spoed. Van uw zorgverzekeraar krijgt u een afrekening waarop staat hoeveel uw eigen bijdrage is. U doet vervolgens het volgende: u betaalt de factuur minus uw eigen bijdrage aan Infomedics en stuurt ons via info@mkakliniekeindhoven.nl een foto of scan van de afrekening van uw zorgverzekeraar.

Wij controleren of er inderdaad sprake is van uw eigen bijdrage én of de rest van de factuur aan Infomedics is betaald. Indien alles klopt, zullen wij via Infomedics uw eigen bijdrage kwijtschelden.

Let op: u dient dit binnen drie weken na ontvangst van de factuur van Infomedics bij ons aangeleverd te hebben, anders vervalt deze regeling. Daarom moet u zo snel mogelijk de originele nota indienen bij uw zorgverzekeraar.

Let op: u dient zich altijd aan de betalingstermijnen van Infomedics te houden anders worden er extra kosten door Infomedics berekend. Dit staat ook op uw nota vermeld.

Heeft u problemen met betalen en/of vragen met betrekking tot deze regeling, neemt u dan contact met ons op.

Let op: wij vergoeden alleen uw eventuele eigen bijdrage, niet uw eventuele eigen risico (die zou u sowieso kwijt zijn, ook bij een ziekenhuis of kliniek waar uw zorgverzekeraar wel een zorgcontract me heeft).

VRAGEN

Facturen: neem contact op met Infomedics via 036 – 2031900

Overige vragen: neem contact op met ons via 085 – 9022999

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Dinsdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Woensdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Donderdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Vrijdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00