Menu

Niet doorkomend gebitselement

Niet doorkomend gebitselement

Soms blijkt een gebitselement niet te zijn doorgekomen op het tijdstip dat dit wel zo had moeten zijn. Dit noemt men een geïmpacteerd element. Dit geïmpacteerde element kan door de kaakchirurg worden vrijgelegd.

Soms ligt de oorzaak in een verkeerde stand van dit element of de buurelementen. Hierdoor wordt de normale doorgroei geblokkeerd. Deze blokkade kan in vele gevallen met wat hulp worden opgeheven, zodat het element met behulp van een ingreep gecombineerd met orthodontie toch haar plaats in de tandboog kan gaan innemen.

Soms is de stand zodanig dat de kans op succes laag is. Wanneer de ligging van het niet doorkomende element een probleem vormt voor de omliggende tanden of weefsels wordt dit element verwijderd.

Contactgegevens

Openingstijden

Maandag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Dinsdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Woensdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Donderdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00

Vrijdag
08:30 – 17:00
Telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00